ธงชัย สันติวงษ์.

ความจริงใหม่จาก ครม.ทักษิณ 7 - 2546 [2003]


ทักษิณ ชินวัตร, 2492-


ไทย--การเมืองและการปกครอง

รัฐบาลทักษิณ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305