การวิเคราะห์ 14 ตุลา ในสถานการณ์สู้รบที่ปฏิวัติ. - 2546 [2003]


ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงรัตนโกสินทร์--รัชกาลที่ 9--วันมหาวิปโยค, 2516.
ไทย--การเมืองและการปกครอง--2516-

14 ตุลาคม 2516 วันมหาวิปโยค, 2516

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305