บางเชือกหนัง-บางระมาด ชุมชนเก่าแก่ที่สุดของกรุงเทพฯ มีอายุมากกว่า 500 ปีอยู่ในคลองบางกอกน้อย-บางกอกใหญ่ - 2546 [2003]


คลองบางกอกน้อย
คลองบางกอกใหญ่
บางระมาด (กรุงเทพฯ)
บางเชือกหนัง (กรุงเทพฯ)

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305