รัชนี พันธ์รุ่งจิตติ

สงครามบัตรเครดิต ภาพโดย วรจิตร หลักคำแพง - 2547 [2004]

1513-8275.


บัตรเครดิต--การตลาด.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305