แก้วตา โรหิตรัตนะ

SA 8000: เครื่องชี้วัดความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ - 2545 [2002]

0125-233x.


บริษัทแอพพาเรล แอ็ฟวีนิว


ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ

PWBLF Model LBG Model CCC Framework Social accountability 8000

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305