พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์

ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจญี่ปุ่น-ไทย - 2547 [2004]


การค้าเสรี
การค้าระหว่างประเทศ


ไทย--การค้า--ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น--การค้า--ไทย

Japan-Thailand Economic Partnership Agreement JTEPA FTA ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจญี่ปุ่น-ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305