สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ

ร้อยแปดพันเก้าใน'ไทยซัมมิท'กับ'สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ' สัมภาษณ์โดยเสาวลักษณ์ กาญจนสาลีและปิยาวันทน์ ประยุกต์ศิลป์ - 2547 [2004]

ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทไทยซัมมิท และเป็นผู้ถือหุ้นในเนชั่นและไอทีวี


สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ--สัมภาษณ์
จึงรุ่งเรืองกิจ (นาม)


กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท


นามสกุล--ประวัติ--ไทย
นักธุรกิจ--ชีวประวัติ--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305