จุไรรัตน์ อุณหกะ

13 ปี 14 นาย คำสารภาพก่อนเกิดใหม่ จุไรรัตน์ อุณหกะ สัมภาษณ์โดยปิยาวันทน์ ประยุกต์ศิลป์ - 2547 [2004]


จุไรรัตน์ อุณหกะ--สัมภาษณ์


นักบริหาร--ชีวประวัติ--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305