พูลสุข ตันพรหม.

บันทึกการเดินทางในประเทศลาวตอนเหนือ โดย นายแพทย์ปอล เนอิส. - 2545 [2002]

1513-461X


Nais, Paul. Voyage dans le Haut Laos.
เนอิส, ปอล. บันทึกการเดินทางในประเทศลาวตอนเหนือ.
เนอิส, ปอล--การท่องเที่ยว--ลาว.


ลาว--ประวัติศาสตร์.
ลาว--ความเป็นอยู่และประเพณี.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305