มะตะวอ.

ย้อนรอย ดอยสุเทพ-ปุย - 2547 [2004]


ดอยสุเทพ--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
เชียงใหม่--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305