ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์.

ผู้ว่าฯ ซีอีโอสหรัฐฯ เขาทำงานอย่างไร. - 2547 [2004]

0857-8702


ผู้ว่าราชการจังหวัด--สหรัฐอเมริกา.
ระบบราชการ--สหรัฐอเมริกา.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305