วิภาพรรณ วีระนะ.

สถานการณ์การผลิตและการตลาดยางพารา ปีการผลิต 2546/47. - 2547 [2004]


ยาง--แง่เศรษฐกิจ--ไทย.
การส่งออก--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305