ประจักษ์ อุดมศิลป์

เปรียบเทียบการประกอบการธนาคารพาณิชย์ต่างชาติ กับธนาคารพาณิชย์ไทยในช่วง 5 ปี - 2529 [1986]

0125-233x.


ธนาคารพาณิชย์--ไทย
ธนาคารและการธนาคารต่างประเทศ--ไทย

ธนาคารต่างชาติ ธนาคารพาณิชย์ต่างชาติ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305