สมดี หงส์ไพศาลวิวัฒน์,

จับตาญี่ปุ่น: ผลกระทบต่อไทยเมื่อรัฐบาลญี่ปุ่นปรับนโยบายการค้าและอุตสาหกรรม - 2529 [1986]

เรียบเรียงจากการบรรยายพิเศษเรื่อง ผลกระทบของการปรับนโยบายทางการค้าและอุตสาหกรรมของรัฐบาลญี่ปุ่นที่มีต่อประเทศไทย

0125-233x.


ญี่ปุ่น--นโยบายการค้า
ญี่ปุ่น--นโยบายเศรษฐกิจ.
ญี่ปุ่น--การค้า--ไทย.
ไทย--การค้า--ญี่ปุ่น.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305