ประเสริฐ จิตติวัฒนพงศ์, 2489-2541

การเจรจาการค้าภาคเอกชน ไทย-ญี่ปุ่น:ข้อคิดเห็นบางประการ - 2532 [1989]

0125-233x.


ไทย--การค้า--ญี่ปุ่น.
ญี่ปุ่น--การค้า--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305