สถานการณ์ที่อยู่อาศัยกทม.และปริมณฑลปีหน้าฟูหรือฟุบ - 2535 [1992]


ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์--ไทย--กรุงเทพฯ


กรุงเทพฯ--ที่อยู่อาศัย

กทม.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305