ศุภวุฒิ สายเชื้อ

จีนกับอินเดีย - 2547 [2004]


การพัฒนาเศรษฐกิจ--จีน
การพัฒนาเศรษฐกิจ--อินเดีย


จีน--นโยบายเศรษฐกิจ
อินเดีย--นโยบายเศรษฐกิจ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305