รัชนี พันธ์รุ่งจิตติ

พันธมิตร พิชิตชัย ภาพโดย บัณฑิต โชติสุวรรณ - 2547 [2004]

1513-8275.


การจัดการอุตสาหกรรม.
ธุรกิจขนาดย่อม.

Cluster

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305