สวัสดีปี๋ใหม่เมือง - 2547 [2004]


เชียงใหม่--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305