วิสุทธิ์ สุวรรณมณี

พิพิธภัณฑ์ชาวนาที่ตาคลี - 2546 [2003]


พิพิธภัณฑ์ชาวนา


เครื่องมือและอุปกรณ์ในไร่นา.
ข้าว--เครื่องมือและอุปกรณ์.

พิพิธภัณฑ์ชาวนาที่ตาคลี

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305