สยาม อรุณศรีมรกต

โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม Environmental Management Programs for Industry - 2547 [2004]

1685-618X


อุตสาหกรรม--แง่สิ่งแวดล้อม
ระบบคุณภาพ ไอเอสโอ 14001
การจัดการสิ่งแวดล้อม--มาตรฐาน
การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม--มาตรฐาน

ISO 14001 โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305