สิริพร แก่นสียา

ขยะมูลฝอยบนเกาะเสม็ด ปัญหาที่ยังรอการแก้ไข - 2547 [2004]


ขยะและการกำจัดขยะ--ไทย--ระยอง


อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด
เกาะเสม็ด (ระยอง)

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305