นุชจรินทร์ เกตุนิล

การขยายสมาชิกสหภาพยุโรป ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหารไทย - 2547 [2004]

มีตารางมูลค่าการส่งออกและนำเข้าของประเทศสมาชิกใหม่ของกลุ่มสหภาพยุโรป


การส่งออก--ไทย
อุตสาหกรรมอาหาร--ไทย
อุตสาหกรรมอาหาร--การสุขาภิบาล


กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป--การค้า--ไทย
ไทย--การค้า--กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305