เมธี ศรีอนุสรณ์.

คำฟ้อง ส.ส."นัจมุดดีน" กบฏและก่อการร้าย 12 ข้อหาฉกรรจ์. - 2547 [2004]

1685-7232


นัจมุดดีน อูมา.
อารีฟ โซ๊ะโก.


ความขัดแย้งทางสังคม--ไทย (ภาคใต้)

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305