พัฒนาคุณภาพทุเรียนเพื่อการส่งออก โดย กองบรรณาธิการ - 2547 [2004]

งานวิจัยเกี่ยวกับทุเรียนได้แก่ การตรวจสอบความแก่สุกของผลทุเรียน เทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการขนส่งทุเรียนทางเรือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปทุเรียน การตลาดทุเรียนเพื่อการส่งออก และโครงการวิจัยระบบสารสนเทศทุเรียน


ทุเรียน--วิจัย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305