พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์.

ดร.พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์ นักบริหารหัวใจ CIO. - 2548 [2005]

1685-7100.


พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์--สัมภาษณ์.


บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น


โทรศัพท์เคลื่อนที่--บริการ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305