เอนก นาวิกมูล.

พระยาสีหราชฤทธิไกร (ทองคำ สีหอุไร) นายตำรวจผู้ออกบวชอุทิศส่วนกุศลถวาย ร.5. - 2548 [2005]

อัตชีวประวัติของพระยาสีหราชฤทธิไกร มี 5 ตอนจบ.


สีหราชฤทธิไกร, พระยา, 2385-2471.


ขุนนาง--ชีวประวัติ--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305