กลุ่มไฟฟ้าไทยร้องติดขัดร่วม อาฟต้า ระบุต้องลดภาษีนำเข้าชิ้นส่วน ไม่งั้นพังทั้งระบบ - 2535 [1992]


อุตสาหกรรมเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า--ไทย

เขตการค้าเสรีอาเซียน อาฟต้า

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305