เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

ข้อพึงระวัง 10 ประการสำหรับ "เจ้าหนี้" (The Creditor) - 2548 [2005]

1685-6007.


เจ้าหนี้
การกู้ยืม--แง่กฎหมาย--ไทย
หนี้ (กฎหมาย)--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305