จารึกเหรียญเงินทวารวดี หลักฐานใหม่อักษรขโรษฐี ภาษาสันสกฤต Inscription on a Dvaraveti Silver Coin อ่าน-แปลโดย ชะเอม คล้ายแก้ว - 2534 [1991]


ภาษาสันสกฤต--ตัวอักษร
เหรียญกษาปณ์โบราณ--ไทย
เหรียญสมัยโบราณ
จารึก--ไทย

จารึก เหรียญเงิน ทวารวดี อักษรขโรษฐี

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305