สยาม แก้ววิชิต.

Bioequivalence studies of itraconazole capsules. การศึกษาชีวสมมูลของยาแคปซูลไอทราโคนาโซล. - 2546 [2003]


บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ.

0125-8680


สมมูลย์การรักษา.
ยาไอทราโคนาโซล.

ยาแคปซูล ชีวสมมูล

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305