จุลชีพ ชินวรรโณ

ซูฮาร์โต ประธานาธิบดีอินโดนีเซียตลอดกาล - 2536 [1993]


ซูฮาร์โต, ค.ศ. 1921-


อินโดนีเซีย--การเมืองและการปกครอง

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305