คมสัน หุตะแพทย์.

น้ำมันหอมระเหยเพื่อการบำบัดรักษา. - 2548 [2005]

1905-5080


การรักษาด้วยกลิ่น.
สารที่มีกลิ่นหอมและน้ำมันหอมระเหย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305