ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์.

เส้นทางสู่มหาอำนาจทางเศรษฐกิจของจีน. - 2548 [2005]

0857-8702


จีน--นโยบายเศรษฐกิจ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305