ธงชัย สันติวงษ์

เศรษฐกิจไทยในเกมซื้อกิจการ - 2548 [2005]


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ--วิเคราะห์--2548
ไทย--นโยบายเศรษฐกิจ--วิเคราะห์

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305