พิชัย วาศนาส่ง, 2472-

แผนที่และแผนภูมิพิกัด. - 2545 [2002]

0125-8583


ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-2559 --ความรู้--ภูมิศาสตร์.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305