รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์.

ละเมิดในการทำงาน. - 2548 [2005]

1685-6007


ความรับผิด (กฎหมาย)--ไทย.
ละเมิด--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305