ธงชัย สันติวงษ์

กลยุทธ์ในกระแสสวนทาง - 2548 [2005]


ไทย--การเมืองและการปกครอง--วิจารณ์--2548
ไทย--นโยบายเศรษฐกิจ--วิจารณ์--2548

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305