วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.

พระยามหิธรมนูปกรณ์โกศลคุณ (ดร.โทคิจิ มาซาโอะ) นักกฎหมายชาวญี่ปุ่น กรรมการศาลฎีกาของไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6. - 2548 [2005]

0125-3654


มาซาโอะ, โทคิจิ.
มหิธรมนูปกรณ์โกศลคุณ, พระยา, 2413-2464.


ชาวญี่ปุ่น--ชีวประวัติ.--ไทย


ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงศรีอยุธยา, 1893-2310.
ไทย--ข้าราชการและพนักงานต่างด้าว--ชีวประวัติ.
ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ญี่ปุ่น.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305