สะพานมิตรภาพไทย-ลาว เส้นทางสู่อินโดจีน - 2535 [1992]


สะพานมิตรภาพไทย-ลาว
หนองคาย
ไทย--การค้า--ลาว
ลาว--การค้า--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305