ธงชัย สันติวงษ์.

ตัวกำหนดเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง. - 2548 [2005]


พยากรณ์เศรษฐกิจ--ไทย--2548.


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ--2548.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305