ทรงฤทธิ์ โพนเงิน.

มังกรผงาดในพม่าและอินโดจีน.

15135705


จีน--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--พม่า.
พม่า--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--จีน.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305