ศิวัช อ่วมประดิษฐ์.

ข้อตกลงการค้าเสรีญี่ปุ่น-เม็กซิโก. - 2547 [2004]


ญี่ปุ่น--การค้า--เม็กซิโก.
เม็กซิโก--การค้า--ญี่ปุ่น.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305