ข้อตกลงการค้าเสรีญี่ปุ่น-อาเซี่ยน.

ศิวัช อ่วมประดิษฐ์.

ข้อตกลงการค้าเสรีญี่ปุ่น-อาเซี่ยน. - 2547 [2004]


ญี่ปุ่น--การค้า--กลุ่มประเทศอาเซียน.
Share this title:

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305