อำนาจ พลเตชา.

ยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครและปริมณฑล : มิติใหม่ของการพัฒนา. - 2548 [2005]

0125-0892


กรุงเทพฯ--นโยบายเศรษฐกิจ.
กรุงเทพฯ--นโยบายสังคม.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305