สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์.

อำนาจพิเศษและพลังทางศีลธรรม. - 2548 [2005]

15135705


ไทย--การเมืองและการปกครอง--2548.
ไทย--การเมืองและการปกครอง--2535.
ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงรัตนโกสินทร์--รัชกาลที่ 9--พฤษภาทมิฬ, 2535.
ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงรัตนโกสินทร์--รัชกาลที่ 9--วันมหาวิปโยค, 2516.

16 ตุลา พฤษภาทมิฬ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305