เอนก นาวิกมูล.

สังเวชวัด. - 2548 [2005]

มีกรอบข้อความแทรกในบทความเรื่องนี้เกี่ยวกับการเสียชีวิตของแม่บัวผัน จันทร์ศรี ศิลปินแห่งชาติปี 2533.

15135705


บัวผัน จันทร์ศรี, 2463-2548.


วัด--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305