ธีรภาพ โลหิตกุล, 2501-

ฝันถึงวันปีติแห่งมหาปราสาทนครวัด นครธม. - 2534 [1991]


กัมพูชา--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
นครวัด.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305