พินิตพันธุ์ บริพัตร, ม.ล.

ความสัมพันธ์ไทยต่อพม่าในรัฐบาลพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร (2544-2547). - 2549 [2006]

0125-135X


ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--พม่า--2544-2548.
พม่า--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ไทย--2544-2548.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305