แพน พัชรินทร์.

รำพึงถึงกรุงเทพฯ เมื่อวานนี้. - 2536 [1993]

0125-3654


กรุงเทพฯ--ความเป็นอยู่และประเพณี.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305